Ervaringsgericht leren

 

Ervaringsgericht leren is leren door te doen en te ervaren. Het eigen handelen en de eigen overtuigingen zijn immers het vertrekpunt voor groei en ontwikkeling. Door om te gaan met concrete situaties en hierop te reageren, wordt het geheel van een persoon aangesproken. Daarbij wordt niet alleen een beroep gedaan op het intellect, maar ook op vaardigheden, het omgaan met emoties en achterliggende opvattingen.
Bij ervaringsgericht leren staat de beleving en de ervaring van de personen centraal. Deze vorm van leren vraagt van mensen dat ze goed leren waarnemen wat er speelt, wat zich aan het ontvouwen is en tot welke inzichten dit leidt. Ze leren met andere ogen naar een situatie kijken en ermee omgaan.
Ervaringsgericht leren ontstaat volgens een cyclus van 4 stadia wanneer men zich tot een activiteit betrekt en hierover aansluitend reflecteert. Vervolgens zullen uit die analyse waardevolle inzichten ontstaan, die als resultaat verandering in mening en/of gedrag teweegbrengen.